Företagshälsa

Hur OnLife kan hjälpa ert företag

Att se till att sin personal är rustad med god kondition, styrka samt mental balans, är oerhört lönsamt för företag!
Då har man en personal som är effektiv, produktiv och motståndskraftig.

OnLife skräddarsyr paketlösningar efter ert behov, önskemål och förutsättningar.

Mini-hälsan

Ni ger er personal möjlighet att få massage, personlig träning, coachning eller kostrådgivning, beroende på deras behov, 6-12 ggr per år. Ni står antingen för hela eller delar av kostnaden.

OnLife kan antingen komma till er eller så kommer er personal till OnLife i Kallhäll centrum.

Medel-hälsan

Här satsar ni lite mer och arbetar på gruppnivå. Ni ger er personal gruppträning på jobbet, anpassad efter just er personals behov. 

Ni kan också ge er personal möjlighet att vara med i motivationsgrupper. Om ni har personal som har en riskfylld livsstil så är det här mycket effektivt för livsstilsförändring.

Max-hälsan

Här börjar ni med att kartlägga er personals hälsa och behov genom hälsoprofilbedömningar och anpassar sedan insatserna efter resultatet. OnLife håller föreläsningar inom hälsa.

Vi jobbar vidare med träning på arbetsplatsen, samt ev motivationsgrupper, kostrådgivning och massage.

Föreläsningar
  • Rörelse för kropp och knopp
  • Mat som gör dig pigg och glad
  • Stress - vad är stress och hur påverkar den oss
  • Styrketräning - vad, varför och hur?
  • Smärta
  • Hälsofrämjande ledarskap
  • HLR-kurs

Massage ger positiva effekter på livskvalitén och trivseln på jobbet.

Smärta - är det något man ska acceptera? Det tycker inte OnLife!

OnLife håller föreläsningar om kost och arbetar också med kostrådgivning.

OnLife erbjuder träning anpassat efter era behov, i grupp eller på individnivå.

Träning

Att få personalen som inte är tillräckligt rustade att bli det, är det som är allra mest lönsamt. Och så klart att behålla hela personalen rustade över tid. Genom träning kommer man långt. Den behöver dock vara lättillgänglig och anpassad. Det innebär att den träning som får högst närvaro av de som mest är i behov av den, är den som är på arbetsplatsen, anpassad efter behov och uppdelad efter personalens förutsättningar och helst även på arbetstid. Gärna med belöning om man deltar.

Motivationsgrupper

Det finns nästan alltid personer på företaget som ligger i riskzon för utmattning, sjukdomar och skador. Det beror oftast på livsstil. Att motivera dem att göra livsstilsförändringar är lönsamt och ett effektivt sätt är att erbjuda motivationsgrupper på plats och på arbetstid.

Massage

En förmån, till de anställda, som kan hjälpa till vid smärta eller stress. Massage utsöndrar lyckohormoner som "äter upp" stresshormonet kortisol. Behandlande massage hjälper också till att släppa på spänningar och i kombination med träning kan man få stora effekter mot smärta.

Vill du satsa på din personal, men tycker att det är en stor kostnad? Varmt välkommen att höra av dig så visar jag på vad ditt företag kan tjäna på en hälsosatsning och komma med ett förslag på åtgärder utifrån företagets behov.