Hälsocoaching

Vi använder oss av samtalstekniken Motiverande samtal. Motiverande samtal kallas också för MI (Motivational Interviewing) och är en samtalsmetod med inriktning på förändringsarbete. Samtalstekniken kan användas i många olika sammanhang som har med livsstilsvanor att göra, så som exempelvis kost och motion.

Hela samtalet utgår helt och hållet från dig och vad du väljer att berätta. Min uppgift är att lyssna på dig utan att komma med råd men med målet att få in dig på outforskade tankestigar genom att ställa rätt fråga vid rätt tillfälle.

Vad vill du förändra i ditt liv? Vad skulle du vilja förändra men känner att du inte kan eller orkar? Visst vore det skönt att prata högt om det du går och tänker på? Tillsammans kan vi mötas och nysta fram allt detta. Observera att detta inte är terapi, utan coachning.