behandlingar

Dry needling

Dry needling behandling på skuldra

Dry needling är en effektiv behandlingsmetod för att minska smärta och problem med musklerna. Genom att leta upp triggerpunkter (“muskelknutar”) och sedan använda nålen som verktyg skapas både en muskulär och neurologisk effekt. Detta tar bort spänningen i muskeln och minskar smärtan. Tillsammans med specifik träning och eventuellt andra tekniker kan optimal varaktig förbättring uppnås.

Dry needling är inte detsamma som akupunktur. Dry needling är en teknik för att behandla det neuromuskulära systemet baserat på muskelproblematik och smärta. En kortare undersökning utförs alltid för att styra behandlingen. 
Jag är diplomerad av Physio Academy. 

Reiki, handpostion på pannan